null Megfigyelési körzetben tartott állatokból származó friss baromfihús és hústermék EU-s tagállamokba történő szállításának szabályai

HPAI korlátozás alatt álló területről baromfihús kiszállítása más tagállamba

HPAI korlátozás alatt álló területről baromfihús kiszállítása más tagállamba
2021. november 24, szerda

Általános alapelv – a vonatkozó jogszabályok alapján* –, hogy madárinfluenza járvány esetén csak akkor engedélyezhető bizonyos baromfitermékek kiszállítása más EU-s tagállamba, ha kockázatértékelés alapján a járványügyi helyzet azt lehetővé teszi.

Frissítve: 2022.05.23

Felügyeleti (megfigyelési) körzetből származó állatokból nyert friss baromfihúst csak engedéllyel lehet forgalomba hozni az Európai Unió tagállamaiba. Ennek során az alábbi feltételek mindegyikének teljesülnie kell:
•    a Bizottság (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelete 43. cikkében meghatározott feltételek;
•    a Bizottság (EU) 2020/2154 felhatalmazáson alapuló rendelete 2., 3. és 4. cikkében előírtak.

A kérelmet a vágóhíd/kereskedő képviselője a származási hely szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújtja be. A kormányhivatal ez alapján kezdeményezi a Nébih Országos Járványvédelmi Központnál az érintett tagállamtól az általános érvényű beszállítási engedély megszerzését.

A rendeltetési hely szerint illetékes hatóság általános érvényű engedélyének beszerzése központi szinten, az érintett tagállam központi hatóságának a megkeresésével történik. 
A rendeltetési hely szerinti tagállam beszállításra vonatkozó általános érvényű engedélyéről, illetve esetleges egyéb feltételeiről a származási hely szerinti illetékes hatóságot haladéktalanul értesítjük. E feltételek – folyamatos frissítéssel – a Nébih honlapján is elérhetők lesznek.

Az ország nevére kattintva elérhetők a részletes információk.


Legutóbbi frissítés: 2022.05.23

Központi kérelem elküldésének dátuma

Rendeltetési ország

Engedélyezve/elutasítva

2021.11.29

Lengyelország

elutasítva

2021.11.29

Románia

elutasítva

2021.11.29

Csehország

engedélyezve

2021.11.29

Németország

engedélyezve feltételekkel

2021.11.29

Belgium

engedélyezve

2021.11.29 Szlovákia engedélyezve (2021.12.21) , kizárólag víziszárnyas (kacsa, liba)
2021.11.29 Svédország engedélyezve (2021.12.15)
2021.11.29 Franciaország engedélyezve (2022.01.14-i értesítés alapján)
2021.11.29 Spanyolország függőben
2021.11.29 Olaszország függőben
2021.11.29 Hollandia függőben
2021.11.29 Ausztria függőben
2021.11.29 Szlovénia függőben
2021.11.29 Bulgária függőben
2021.11.29 Dánia engedélyezve (2022.05.23-i értesítés alapján)

 

Általános feltételek:

Az engedélyezés előfeltétele többek között, hogy:
-    A származási létesítmény megnevezi az illetékes hatósága felé a termékeit fogadó rendeltetési létesítményt.
-    A kérelemmel együtt a kérelmező benyújtja a rendeltetési létesítmény nyilatkozatát arról, hogy az beleegyezik a hatósági kijelölésbe, és fogadja a feltételeknek megfelelő szállítmány(oka)t. A kétnyelvű (magyar és angol) nyilatkozatot a kiszállítást kérelmezőnek kell beszereznie és azt az illetékes megyei kormányhivatalnak megküldenie (formanyomtatvány a cikk végén).
-    A rendeltetési hely szerint illetékes hatóság tájékoztatása vagy engedélyének beszerzése az egyes szállítmányok ki/beszállítását szállításáról. (Részletes országonkénti eljárásrendet lásd lejjebb.)
-    A származási létesítmény helye szerinti illetékes hatósága engedélyezi a kiszállítást.

Az engedélyezett szállítmányt a TRACES-NT INTRA modulba rögíztett INTRA-EMERGENCY bizonyítványnak kell kísérnie (lásd a Bizottság (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet II. melléklet 1. fejezet).

2022.03.21 VÁLTOZÁS!

Az INTRA-EMERGENCY INTRA bizonyítvány már megtalálható a TRACES-NT INTRA rendszerben, ezért 2021.03.21 után nem szükséges az ÉFHÁT/293/2021. iktatószámú kétnyelvű állategészségügyi bizonyítvány minta használata. 


A felügyeleti/megfigyelési körzetből származó állatokból nyert friss húsra különleges jelölést nem kell alkalmazni.
A befogadó nyilatkozatokat nem kell a központi magyar hatóságnak megküldeni!

* Témára vonatkozó, irányadó jogszabályok:
•    Bizottság (EU) 2020/687 felhatalmozáson alapuló rendelete
•    Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/429 rendelete
•    Bizottság (EU) 2020/2154 felhatalmazáson alapuló rendelete 
•    Bizottság (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelete
Kapcsolódó tartamak:
Nyilatkozat/ Declaration

 

Részletes eljárásrend
Németország

A német hatóság jelenleg a következő feltételek teljesülése alapján engedélyezi a szállítást:

 • A származási létesítmény megnevezi az illetékes magyar hatósága felé a termékeit fogadó rendeltetési létesítményt.
 • 2.    A kérelemmel együtt a kérelmező benyújtja a rendeltetési létesítmény nyilatkozatát arról, hogy az beleegyezik a hatósági kijelölésbe, és fogadja a feltételeknek megfelelő szállítmány(oka)t. 

A kétnyelvű (magyar és angol) nyilatkozatot a kiszállítást kérelmezőnek kell beszereznie és azt az illetékes megyei kormányhivatalnak megküldenie. A megyei kormányhivatal előértesítést küld a Nébih-ÁÁI-nak aai@nebih.gov.hu és az aai-jelentes@nebih.gov.hu címekrea tervezett kiszállításokhoz kapcsolódó kérelemről. A felterjesztéssel a származási hely hatóságának kiszállításra vonatkozó engedélyét is jóváhagyja. Javasoljuk egyszerre több tervezett szállítmány előértesítését egyszerre megküldeni.

 • A kétnyelvű nyilatkozat letölthető a cikk végén.
 • A magyar központi hatóság előértesítést küld a szállítmány(ok) tervezett kiszállításáról a német központi állategészségügyi hatóságnak a kérelmező által kitöltött táblázatban szereplő adatok megadásával (Nébih-német központi hatóság)
 • A német központi hatóság visszajelez a magyar központi hatóságnak, hogy a német helyi hatóság fogadja-e a az előértesítésben szereplő szállítmány(oka)t.
 • A magyar központi hatóság értesíti a megyei kormányhivatalt az engedélyről, amely után lehetővé válik a szállítmány elindítása. 

A Nébih-nek a megyei kormányhivatal által megküldendő elő-értesítést az alábbi táblázatban kell megküldeni.

 • Az engedélyezés után a szállítmányt az INTRA-EMERGENCY* bizonyítvány kíséri. 2022.03.21-i értesítés szerint ezen INTRA bizonyítvány megtalálható a TRACES-NT INTRA rendszerben (*lásd a Bizottság (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet II. melléklet 1. fejezet).

Belgium
Jelenlegi információink szerint a belga állategészségügyi hatóság előzetes értesítést kér az egyes szállítmányok indítása előtt:

 • A származási létesítmény megnevezi az illetékes hatósága felé a termékeit fogadó rendeltetési létesítményt.
 • A kérelemmel együtt a kérelmező benyújtja a rendeltetési létesítmény nyilatkozatát arról, hogy az beleegyezik a hatósági kijelölésbe, és fogadja a feltételeknek megfelelő szállítmány(oka)t. 
 • A kétnyelvű (magyar és angol) nyilatkozatot a kiszállítást kérelmezőnek kell beszereznie és azt az illetékes megyei kormányhivatalnak megküldenie. A megyei kormányhivatal minden szállítmány elindításáról tájékoztatást küld a belga illetékes központi hatóságnak (export@favv-afsca.be) és másolatban az aai@nebih.gov.huaai-jelentes@nebih.gov.hu és elelmiszerexport@nebih.gov.hu e-mail címekre. A nyilatkozat-minta letölthető a cikk végén. A tájékoztatáson túl a kiszállításhoz nem szükséges a belga hatóság egyedi engedélye.
 • A szállítmányt az INTRA-EMERGENCY* bizonyítvány kíséri. 2022.03.21-i értesítés szerint ezen INTRA bizonyítvány megtalálható a TRACES-NT INTRA rendszerben (*lásd a Bizottság (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet II. melléklet 1. fejezet).
 • Egy rendeltetési létesítménytől egy származási létesítmény számára egy befogadó nyilatkozat elegendő.

Csehország

 • A származási létesítmény megnevezi az illetékes hatóságának a termékeit fogadó rendeltetési létesítményt.
 • A kérelemmel együtt a kérelmező benyújtja a rendeltetési létesítmény nyilatkozatát arról, hogy az beleegyezik a hatósági kijelölésbe, és fogadja a feltételeknek megfelelő szállítmány(oka)t. 
 • A kétnyelvű (magyar és angol) nyilatkozatot a kiszállítást kérelmezőnek kell beszereznie és azt az illetékes megyei kormányhivatalnak megküldenie. A megyei kormányhivatal előértesítést küld a cseh illetések helyi hatóságnak az epodatelna@svscr.cz címre, és másolatban az aai@nebih.gov.huaai-jelentes@nebih.gov.hu és elelmiszerexport@nebih.gov.hu e-mail címekre. (az INTRA-EMERGENCY bizonyítvány minta TRACES-NT INTRA rendszerre való feltöltésig szükséges csak, utána a TRACES-NT rendszer automatikus értesítést küld majd) A nyilatkozat-minta letölthető a cikk végén.
 • A szállítmányt az INTRA-EMERGENCY* bizonyítvány kíséri. 2022.03.21-i értesítés szerint ezen INTRA bizonyítvány megtalálható a TRACES-NT INTRA rendszerben (*lásd a Bizottság (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet II. melléklet 1. fejezet).
 • Egy rendeltetési létesítménytől egy származási létesítmény számára egy befogadó nyilatkozat elegendő.

Szlovákia

 • A szlovák állategészségügyi hatóság hozzájárult a madárinfluenza miatt felállított megfigyelési körzetből származó friss baromfihús és termék fogadásához.
 • A szlovák hatóság speciális feltételeket nem ír elő, de kizárólag víziszárnyast (liba, kacsa) engedélyeznek.
 • A szállítmányt az INTRA-EMERGENCY* bizonyítvány kíséri. 2022.03.21-i értesítés szerint ezen INTRA bizonyítvány megtalálható a TRACES-NT INTRA rendszerben (*lásd a Bizottság (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet II. melléklet 1. fejezet).

Franciaország

 • A francia állategészségügyi hatóság hozzájárult a madárinfluenza miatt felállított megfigyelési körzetből származó friss baromfihús és termék fogadásához.
 • A szállítmányt az INTRA-EMERGENCY* bizonyítvány kíséri. 2022.03.21-i értesítés szerint ezen INTRA bizonyítvány megtalálható a TRACES-NT INTRA rendszerben (*lásd a Bizottság (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet II. melléklet 1. fejezet).

 


Friss hírek

Félidőben a nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés
2022. augusztus 12, péntek

Félidőben a nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés

Lezárult az idei nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés első időszaka, melyet a megyei kormányhivatalok járási hivatalainak szakemberei és a Nébih munkatársai végeznek országosan összehangolva, a teljes élelmiszerláncra kiterjedően a Nébih irányításával. A júliusi első időszakban összesen 2 338 ellenőrzésre került sor. 284 esetben élelmiszer-előállító helyen, 884 esetben az élelmiszer-forgalmazásban és 1 170 esetben vendéglátóhelyen vizsgálódtak a szakemberek.

Tovább >

Újra mentes az ország a madárinfluenzától és már nem kötelező zártan tartani a baromfikat
2022. augusztus 11, csütörtök

Újra mentes az ország a madárinfluenzától és már nem kötelező zártan tartani a baromfikat

Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) vonatkozó előírásai szerint Magyarország visszanyerte madárinfluenzától való mentességét. Tekintettel a járványügyi helyzet kedvező alakulására az országos főállatorvos visszavonta a baromfik zárt tartására vonatkozó rendelkezését, azonban a megelőzést segítő előírások betartása, a fedett helyen történő etetés és itatás a jövőben is országszerte kötelező.

Tovább >