Vissza

Hobbi virágmagok utóellenőrzése 2018

Hobbi virágmagok utóellenőrzése 2018

Hobbi virágmagok utóellenőrzése 2018
2018. október 1.

Jelesre vizsgáztak a magyarországi vetőmag-kiszerelők a NÉBIH 2018 tavaszán végzett hobbi virág-vetőmag utóellenőrzésén. Mindössze három EU országbeli kiszerelőtől származó vetőmag tétel kedvezőtlen csírázóképesség-értékei miatt kellett eljárást indítani.

Ez év tavaszán a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatósága nyolc szúrópróbaszerűen kiválasztott kiskereskedelmi egységben mintavétellel egybekötött dísznövény vetőmag ellenőrzést tartott. A kiválasztott egységek között szerepelt hipermarket, barkácsáruház, áruda és gazdabolt. A vizsgálat az oroszlánszájra (Antirrhinum majus), a bojtocskára (Ageratum houstonianum és a büdöskékre (Tagetes erecta, T. patula, T. tenuifolia) terjedt ki.

A vizsgálathoz 30 különböző kiszerelőtől származó tételből vettünk mintát. A csírázóképességet a NÉBIH Központi Vetőmagvizsgáló Laboratóriuma végezte.

Hatóságunk az ellenőrzéssel azt szerette volna feltárni, hogy a kiskereskedelmi forgalomba került hobbi virág-vetőmagvak engedélyes üzemből származnak-e és minőségük megfelel-e a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló jogszabályok előírásainak.

Elsősorban a vetőmagvak csírázóképességére voltunk kíváncsiak, de vizsgáltuk a származást, a lejárati idő és fogalmazási idő viszonyát, a csomagolást, a csomagoláson az alapvető termékinformációk feltüntetését, valamint, hogy a növények megnevezése megfelelő volt-e.

A megnevezésekben csak kisebb hibát találtunk. Egy esetben, helytelen fordítás miatt, büdöske (vagy bársonyvirág) helyett körömvirágot írtak a tasakra, amely a laikus vásárlókat megtévesztheti. Szerencsére a fénykép és a botanikai név megfelelő volt. Az alapvető termékinformációkat (tudományos név, közönséges név, kiszerelő neve, tételazonosító, mennyiség, a vetőmag minősítés és lejárat dátuma, használati útmutató) a tasakokon feltüntették.

Az ellenőrzésen a származási okmányok vizsgálatával kiszűrtünk két engedély nélküli vetőmag-forgalmazót. Erről tájékoztattuk a cégek tevékenységének helye szerinti, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező járási hivatalokat, akik megtették a szükséges intézkedéseket.

Csírázóképesség szempontjából a vizsgált tételek 90 %-a megfelelt a vonatkozó rendeletben előírt minimális csírázóképességi előírásnak. Mindössze három tétel gazdája volt elmarasztalható. Magyarországi kiszerelőktől származó 16 és EU országban kiszerelt 11 tétel csírázóképessége megfelelő volt. A kifogásolt három tétel külföldi kiszerelőtől származott. A nem megfelelő tételek Magyarországi forgalmazóik ellen eljárást indítottunk, és összesen 103.360 Ft minőségvédelmi bírságot vetettünk ki.

Ellenőrzött fajok
botanikai neve

Ellenőrzött fajok
közönséges neve

Ellenőrzött tételek száma

(db)

Jogszabály által előírt minimális csírázó-képesség

(%)

Jogszabályi előírásnak megfelelő csírázó-képességgel rendelkező tételek száma

(db)

Megfelelő
tételek aránya (%)

Ageratum houstonianum

Bojtocska

2

60

2

100

Antirrhinum majus

Oroszlánszáj

8

60

8

100

Tagetes erecta

Nagyvirágú-, magas bársonyvirág, büdöske

5

65

5

100

Tagetes patula

Kisvirágú-, alacsony bársonyvirág, büdöske

13

65

12

92

Tagetes tenuifolia

Apró v. törpe bársonyvirág, büdöske

2

60

0

0

Összesen

-

30

-

27

90

1.táblázat: Az ellenőrzött vetőmag tételek laboratóriumi csírázóképességi eredményei

Kiszerelés helye

Kiszerelő cégek száma (db)

Ellenőrzött tételek száma

(db)

Megfelelő csírázóképességű tételek száma (db)

Megfelelő csírázóképességű tételek aránya (%)

Magyarország

4

16

16

100

Egyéb EU tagállam

6

14

11

79

2.táblázat: Az ellenőrzött vetőmag tételek laboratóriumi csírázóképességi eredményei a kiszerelést végzők szerint

A vonatkozó jogszabályok szerint a szaporítóanyagok rendeltnek való megfelelőségéért büntetőjogilag az felel, aki forgalomba hozta. A valódi felelős a vetőmagvak esetén nehezen megállapítható, mivel hiba történhet bárhol a hosszú értékesítési láncban. Lehetséges, hogy már a kiszereléskor sem volt megfelelő a csírázóképesség, de az is lehet, hogy a forgalmazók valamelyike nem biztosította a megfelelő tárolási feltételeket. Ráadásul egyes fajokra jellemző, hogy az idő múlásával rohamosan csökken a csírázóképességük.

Ezért vizsgáltuk azt is, hogy volt-e összefüggés a csírázási eredmények és a kiszereléstől a mintavételig eltelt idő között, de nem találtunk egyértelmű összefüggést. Több olyan tétel is jól csírázott, amely ugyanolyan régóta várt értékesítésre, mint a rosszul csírázó. A tasakon feltüntetett lejárati idők és a csírázóképesség között sem találtunk markáns összefüggést.

A három rosszul csírázó tételből az egyik kisvirágú bársonyvirág (Tagetes patula), a másik kettő apró bársonyvirág (Tagetes tenuifolia) volt. Ez utóbbiak közül az egyik tétel csírázóképessége mindössze 20% volt a minimum 60% helyett. Feltételezhető, hogy az apró bársonyvirág hajlamos csírázóképessége gyorsabb ütemű elvesztésére, de ezt valójában csak további vizsgálatok hasonlóan rossz eredményei után mondhatjuk biztosan.

Vizsgáltuk, hogy van-e összefüggés a csírázóképességi eredmények és a mintavételi helyek bolttípusai (üzletlánc/ gazdabolt, áruda) között. Feltártuk, hogy a nem megfelelő tételeket nagyáruház (hipermarket vagy barkácsáruház) forgalmazta, és a kisebb kereskedelmi egységekben (gazdabolt vagy áruda) vett minták mind megfelelőek voltak. Határozott összefüggést azonban nem lehet megállapítani, mivel a kisebb kereskedelmi egységekből csak kisszámú mintát vettünk, ezért a kétféle bolttípus összehasonlítása fals eredményhez vezethet.

Kereskedelmi egység típusa

Tételek száma

-Ebből megfelelő csírázóképességű (db)

Megfelelő csírázóképességű tételek aránya %

Üzletlánc (hipermarket, barkácsáruház)

25

22

88

Gazdabolt vagy áruda

5

5

100

ÖSSZESEN

30

27

90

3.táblázat: Az ellenőrzött vetőmag tételek laboratóriumi csírázóképességi eredményei kereskedelmi egység (bolt) típusa szerint

A NÉBIH 2007 óta rendszeresen végzi a dísznövény szaporítóanyagok utóellenőrzését (posztkontroll), amelynek keretében két esetben is vizsgáltunk már hobbi virág-vetőmagvakat. 2013-ban 151 tétel csírázóképességét vizsgáltuk 30 féle dísznövényfajból, míg 2014-ben 63 őszirózsa (Callistephus chinensis) tétel csírázóképességét és kitermesztés útján a fajtaazonosságát és fajtatisztaságát ellenőriztük.

A vetőmagvak utóellenőrzését a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalmazásáról szóló 2003. évi LII. törvény és a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008 (IV. 11.) FVM rendelet alapján végezzük.

Az utóellenőrzések fontos részei a szaporítóanyag-ellenőrzésnek, mivel tükrözik a szaporítóanyagok értékesítéskori, végső állapotát.

Az időszakosan végzett, szúrópróbaszerű hobbi virágvetőmag ellenőrzések, tapasztalataink szerint nagyobb körültekintésre intik a vetőmag-forgalmazókat és reményeink szerint növelik a felhasználók hatóságunk iránti bizalmát.Friss hírek

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről
2018. november 13, kedd

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről

Gyógy- és fűszernövény palánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezése (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)
2018. november 12, hétfő

Gyógy- és fűszernövény palánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezése (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)

Tájékoztatás a zöldségpalánta import jogszabályi előírásairól
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta import jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről
2018. november 7, szerda

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről

Tájékoztatás a zöldségpalánta forgalomba hozatalának követelményeiről
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás a zöldségpalánta forgalomba hozatalának követelményeiről

Tájékoztatás a dughagyma és fokhagyma szerződéses termeltetésének jogszabályi előírásairól
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás a dughagyma és fokhagyma szerződéses termeltetésének jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás az engedélyes zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem kötelezettségeiről
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás az engedélyes zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem kötelezettségeiről

Tájékoztatás a zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezéséről (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)
2018. november 5, hétfő

Tájékoztatás a zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezéséről (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)

Tájékoztatás az oltalom alatt álló „Szőregi rózsatő” földrajzi árujelző használatának bejelentéséről
2018. október 24, szerda

Tájékoztatás az oltalom alatt álló „Szőregi rózsatő” földrajzi árujelző használatának bejelentéséről

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányról
2018. október 19, péntek

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányról

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag import jogszabályi előírásairól
2018. október 19, péntek

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag import jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyagok exportjának jogszabályi előírásairól
2018. október 18, csütörtök

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyagok exportjának jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag hatósági ellenőrzéséről
2018. október 18, csütörtök

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag hatósági ellenőrzéséről

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag forgalomba hozatalának követelményeiről
2018. október 18, csütörtök

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag forgalomba hozatalának követelményeiről