null Tájékoztatás a helyi termelői piacokról

Tájékoztatás a helyi termelői piacokról

Tájékoztatás a helyi termelői piacokról

A helyi termelői piacok létrehozásának alapvető célja az volt, hogy megkönnyítse a kistermelők által megtermelt alaptermékek, és azokból előállított élelmiszerek eljuttatását a fogyasztókhoz.

A helyi termelői piac olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari termékét értékesítheti.

Helyi termelői piac olyan területen tartható, amely erre a célra területhasználati hozzájárulással rendelkezik.

A helyi termelői piac létesítéséhez nem szükséges engedély, az üzemeltetésére irányuló szándékot a fenntartónak a piac helye szerint illetékes települési jegyzőnél, Budapest esetében a kerületi önkormányzat jegyzőjénél kell bejelentenie.

A helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló bejelentésének az alábbiakat kell tartalmazni:

 • a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
 • a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,
 • az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
 • a helyi termelői piac címét, helyrajzi számát,
 • a területhasználatának jogcímét,
 • a piac nyitva tartási idejét.

Amennyiben a fenntartó által bejelentett adatokban változás történik, azt a fenntartó haladéktalanul köteles bejelenteni a kereskedelmi hatóság számára.

A helyi termelői piac üzemeltetésének megkezdéséhez jogszabály nem írja elő a

 • biztonsági terv készítését,
 • nyitva tartás kifüggesztését az árusító helyekre,
 • kamarák értesítését a nyitvatartásról,
 • árusítóhelyeket sorszámmal történő ellátását

A feltételeket tekintve könnyítésnek számít, hogy nem kötelező a területet szilárd burkolattal ellátni. Nem előírás az ivóvízzel való ellátás biztosítása, amennyiben a munkaeszközök tisztítása, fertőtlenítése nem a helyi termelői piac helyén történik (és az értékesítés jellegéből adódóan nem válhat szükségessé), és ha van illemhely, ott biztosított az ivóvíz minőségű folyóvizes kézmosási lehetőség.

A helyi termelői piac területén biztosítani kell

 • a hulladékgyűjtő és tároló edények rendszeres tisztítását és szükséges esetén fertőtlenítését,
 • közcsatorna hiányában a keletkezett szennyvíz higiénikus összegyűjtését és eltávolítását,
 • vadon termett gomba értékesítése esetén a gomba-szakellenőr részére a gombavizsgálathoz megfelelő méretű természetes és mesterséges megvilágítású helyet, az elkobzott gomba elhelyezésére szolgáló megfelelő méretű és biztonságosan zárható hulladékgyűjtő edényt.

 

A helyi termelői piac üzemeltetőjének napi nyilvántartást kell vezetnie a piacon árusító kistermelő

 • nevéről és címéről,
 • gazdasága, illetve a termelés és előállítás helyéről,
 • regisztrációs számáról,
 • árusított termékekről.

A nyilvántartást köteles az helyi termelői piac üzemeltetője 60 napig megőrizni és az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A helyi termelői piac létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó előírásokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

A jogszabályok hatályos szövege – többek között – a Nemzeti Jogszabálytár www.njt.hu oldalon érhető el.


Friss hírek

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről
2020. szeptember 29, kedd

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről

Egy 2016. évi tanulmány szerint az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós növényfajok 55%-a dísznövény szaporítóanyagokkal kerül be hazánkba, és az Unióban is egyre nagyobb problémát jelent a biodiverzitásra és az ökoszisztéma szolgáltatásokra gyakorolt kedvezőtlen hatásuk.

Tovább >

Dísznövény és zöldségpalánta szaporítóanyag-felügyeleti hatáskörök megoszlása
2020. szeptember 28, hétfő

Dísznövény és zöldségpalánta szaporítóanyag-felügyeleti hatáskörök megoszlása

A kormányzati szervezetek reformja keretében a szaporítóanyag-felügyeletben is jelentős változások léptek életbe 2017. január 1-től. A változások érintették a dísznövény- és zöldségpalánta szaporítóanyagok területét is.

Tovább >

Átlagos (0 Szavazatok)