Vissza

Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági szakigazgatásban

Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági szakigazgatásban

Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági szakigazgatásban
2011. március 3.

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 2010. szeptember 16-án nyújtotta be pályázatát az ÚMFT Államreform Operatív Programon belül meghirdetett Jogalkalmazás javítása című pályázatra ÁROP 2210/2010 – Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági szakigazgatásban címmel. A Projektet a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. támogatásra érdemesnek ítélte, s mintegy 99 millió Ft-ot ítélt meg PRk megvalósításhoz.

A pályázat célja, hogy az elfogadásra, illetve módosításra kerülő jogszabályok gyakorlati alkalmazását elősegítő képzések valósulhassanak meg, ezzel is elősegítve az érintett jogterületeken az egységes és hatékony jogalkalmazást. Pályázatot kizárólag törvény, kormányrendelet és/vagy miniszteri rendelet végrehajtását közvetlenül szolgáló képzések megtartására lehetett benyújtani.

A Magyarországon és az Európai Unióban is mind társadalmi, mind gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén bekövetkezett széleskörű joganyag változás alapjaiban formálta át a hatósági feladatellátást.
Az MgSzH pályázata elsősorban mezőgazdasági, élelmiszeripari és speciális szakigazgatási jogszabályok végrehajtását közvetlenül szolgáló képzések megtartását célozza. A pályázat célcsoportját az MgSzH vezetői, hatósági tevékenységet végző munkatársai és az érintett ágazatok szereplői alkotják.

A projekt indulása 2011. február 1., zárása 2011. szeptember 30., s fő elemeit a tananyagok elkészítése és azoknak hagyományos, illetve e-Leaning formájában megvalósuló oktatása jelenti. A pályázat értelmében 45 db jogszabály/téma oktatását végzi el hatóságunk, összesen mintegy 8100 főnek. Ebből a létszámból 4000 főt oktatunk hagyományos úton (25 téma) és 4100 főt e-learning (20 téma) segítségével.
Minden tananyag alapja egy átlagosan 100 oldalas dokumentum lesz.


Irányító hatóság:


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: 06-1-474-9180
Infovonal: 06-40-638-638
E-mail cím: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
Honlap: www.nfu.hu


Közreműködő szervezet:


Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139 Budapest, Váci út 83.,                             Center Point 2. irodaház fszt.
Tel.: 06-40-200-617
Fax: 06-1-465-8503
E-mail cím: info@magzrt.hu
Honlap: www.magzrt.hu