EUTR jogsértések 2020-2021.

Vissza

Részletes információk

2020.10.09
6100/179-12/2020
Papp Attila
3608 Farkaslyuk, Jázmin u. 30
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság kiszabása bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt / ismételt kötelezés regisztrációra

Megállapítások : Ügyfél az Evt. 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének felszólítás ellenére nem tett eleget, és arról sem nyilatkozott, hogy a faanyag kereskedelmi lánchoz kapcsolódó tevékenységét beszüntette, így megszegte ezen jogszabályi előírást. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/F. § (1); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Papp Attilát (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. 100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
2. kötelezem, hogy a 6100/179-11/2020. számú határozatom 2. pontjában közölt bejelentési kötelezettségének jelen határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :