EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.05.28
6100/210-4/2020
György Dénes
2360 Gyál, Csontos József utca 4.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások : Az Ügyfél illegális fakitermelésből származó vagy az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek nem megfelelő faterméket hozott forgalomba. Az Ügyfél nem küldte meg  hatóságom részére  az általa forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartását, a nyilvántartásról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom, ezzel megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválaszték szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. A nyitókészlet felvételének és a naprakész dokumentációs rendszer elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR r. 4. cikk (1)  és az Evt. 90/A. § (1); Evt. 90/A. § (6); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR FMr. 7. § (2); EUTR Korm.r. 3.§ (2);

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva György Dénes egyéni vállalkozót  (továbbiakban: Ügyfél)
1.    400.000,- Ft – azaz négyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem
2.    az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom,
- a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének (DDS) és az ahhoz kapcsolódó naprakész dokumentációs rendszerének teljes körű létrehozásáig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig, 
- az erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig, 
-    az Ügyfél erdei faválasztékainak 2020. évi nyitókészlete, készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásától számított 60 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :