EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.11.10
6100/36-3/2020
Kovács Tamás
7631 Pécs, Fő tér 26.
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság kiszabása zárlati intézkedés megszegése miatt / felhívás adatváltozás bejelentési kötelezettség teljesítésére

Megállapítások : Ügyfél a reklámozási tilalom ellenére, az EUTR technikai azonosító számának feltüntetésével rendszeresen hirdet erdei faválasztékot (tűzifát) eladásra, így megállapítottam a 6100/36-2/2020. iktatószámú  határozatban foglaltak önkéntes teljesítésének elmaradását. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/K. § (1) ce) 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Kovács Tamást (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. 500.000,- Ft – azaz ötszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
2. felszólítom, hogy a 6100/36-2/2020. számú határozatom 2. pontjában előírt zárlati intézkedést tartsa be;
3. kötelezem, hogy nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokban bekövetkezett változást (egyéni vállalkozói tevékenység megszűnése) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (4) bekezdése szerint jelentse be határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban