EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.10.19
6100/905-5/2020
PÁZSIT ÉS TŰZIFA Szolgáltató és Kereskedelmi Bt
2500 Esztergom, Gyurgyalag dűlő 10194/1 hrsz
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / felhívás regisztrációs adat pontosítására

Megállapítások : Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. Az Ügyfél által megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg a jogszabályban előírtaknak. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (4) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR FMr. 7. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); Evt. 90/F. § (4); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a PÁZSIT ÉS TŰZIFA Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. figyelmeztetésben részesítem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi eljárása (regisztrációja) során megadott adatokat érintő változás-bejelentési kötelezettségének tegyen eleget
a) a tevékenységi hely tekintetében,
határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 8 napon belül, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :