EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.09.30
6100/1050-4/2020
Bogdán Csaba
7757 Babarc, Kossuth u. 44.
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása / felfüggesztés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások : Az Ügyfél nem küldte meg az általa vásárolt, előállított és értékesített fatermékekről, a fatermékek eladóiról és vevőiről vezetett, jogszabályban előírt nyilvántartását (dokumentációs rendszer), ezáltal nem biztosította a fatermék nyomon követhetőségét. Az Ügyfél nem küldte meg az előírás szerinti, erdei faválasztékainak 2020. év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban, illetve nem is nyilatkozott azzal kapcsolatban. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. A szállítójegy nélkül történt szállítással az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (2);  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Bogdán Csabát -t (a továbbiakban: Ügyfél) 
1. 600.000,- Ft – azaz hatszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem. 
2. Ismételten felszólítom, hogy a 04.4/1426-7/2017. számú valamint a 04.4/504-1/2018 számú határozatomban előírt bejelentési kötelezettségének jelen határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget. 
3. Megtiltom az Ügyfél üzemeltetésében és Horváth Ferenc Rudolf (születési hely: Baja születési idő: 2002.06.13., anyja neve: Bogdán Elvíra, lakóhelye: 6400 Bácsalmás, Árpád Vezér utca 122.) tulajdonában lévő HZX-708 forgalmi rendszámú WV2ZZZ21ZNH010628 alvázszámú VOLKSWAGEN gyártmányú, 293-909 típusú, (kereskedelmi név; LT 50) tehergépjármű faanyag kereskedelmi tevékenységhez történő használatát.
4. Felhívom az Ügyfél figyelmét, a 04.4/1426-7/2017. számú határozatomban elrendelt felfüggesztés továbbra is érvényben van, 

Jogorvoslati eljárás folyamatban :