EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.07.24
6100/542-5/2020
THE GOLD SPRUCE Kft
1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. ép. fszt. 7
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások : Az Ügyfél megszegte a  kellő gondosság elvén alapuló rendszer (DDS) létrehozására és fenntartására vonatkozó kötelezettséget. Az Ügyfél megsértette az import fatermék szállítására előírt rendelkezéseket.  Az Ügyfél nem küldte meg az általa vásárolt, előállított és értékesített fatermékekről, a fatermékek eladóiról és vevőiről vezetett, jogszabályban előírt nyilvántartását (dokumentációs rendszer), ezáltal nem biztosította a fatermék nyomon követhetőségét.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR rendelet 4. cikk (3); Evt. 90/A. § (2) és (3); Evt. 90/A. § (6); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a THE GOLD SPRUCE Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt
1. 250 000- Ft – azaz kettőszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerét (továbbiakban: DDS) határozatom kézhezvételét követő 15 napon belül hozza létre és hatóságomnak küldje meg.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :