EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.07.15
6100/195-3/2020.
Hevesi Trans Kft
5931 Nagyszénás, Orosházi út 57.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció módosítására / fatermék elkobzása 

Megállapítások : Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettsége teljesítését. Az Ügyfél megsértette az import fatermék szállítására előírt rendelkezéseket. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem igazolta az általa forgalomba hozott faanyag legális eredetét, nyomon követhetőségét, ezért vélelmezni kell, hogy az illegális kitermelésből származik.  

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 7. § (3); Evt. 90/A. § (2) és (3); EUTR FMr. 2-4.; EUTR r. 4. cikk (1)  és az Evt. 90/A. § (1); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Hevesi Trans Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi eljárása (regisztrációja) során megadott tevékenységi köröket egészítse ki az Ügyfél által végzett kiskereskedelmi értékesítési tevékenységgel határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 8 napon belül, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.
3. Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/195-1/2020. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján 5931 Nagyszénás, Orosházi út 57. szám alatt zár alá vett 32,3 m3 bükk, gyertyán, kocsánytalan tölgy fafajú tűzifa elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban : -