EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.11.10
6100/1433-2/2020
JOMA-FAKER Kft
2194 Tura, Kossuth L. út 52.
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés DDS létrehozására, megküldésre 

Megállapítások : Megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció hiányában az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Ügyfél nem igazolta a fatermékek legális fakitermelésből való származását. Kellő gondosság elvén alapuló rendszer hiányában az Ügyfél az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelést és 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti kockázatcsökkentést sem végzett, ill. azt nem dokumentálta, erre vonatkozóan sem küldött adatot, nyilatkozatot. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. A szállítójegy nélkül történt szállítással valamint a szállítójegyek nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/A. § (6); EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c); EUTR FMr. 7. § (2); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a JOMA-FAKER Kft.-t  (a továbbiakban: Ügyfél) mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 300.000,- Ft – azaz háromszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerét (továbbiakban: DDS) teljes körűen hozza létre és küldje meg határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban