EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.08.13
6100/179-12/2020
Papp Attila
3608 Farkaslyuk, Jázmin u. 30
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság kiszabása bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt / ismételt kötelezés regisztrációra

Megállapítások : Ügyfél  nem tett eleget az Evt. 90/F. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/F. § (1)

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Papp Attilát (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. 100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
2. kötelezem, hogy a 6100/179-11/2020. számú határozatom 2. pontjában közölt bejelentési kötelezettségének jelen határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :