EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.06.18
6100/534-5/2020.
Al-Fa Kft
6725 Szeged, Sándorfalvi út 3.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt

Megállapítások : Az Ügyfél megszegte a  kellő gondosság elvén alapuló rendszer (DDS) létrehozására és fenntartására vonatkozó kötelezettséget.  Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti, a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomon követhetősége érdekében meghatározott kötelezettségét.  Az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében az import fatermék szállítására előírt rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR rendelet 4. cikk (3); Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/A. § (2) és (3); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az AL-FA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt
1. 250.000,- Ft – azaz kettőszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerét (továbbiakban: DDS) határozatom kézhezvételét követő 15 napon belül hozza létre és hatóságomnak küldje meg. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban : -