EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.11.26
6100/895-7/2020
Joma Kvent Kft
6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 63/A
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság kiszabása zárlati intézkedés megszegése miatt 

Megállapítások : Ügyfél  nem teljesítette a 6100/895-6/2020. iktatószámú határozatban foglaltakat. Ügyfél megsértette a zárlati intézkedést azzal, hogy a felfüggesztése hatálya alatt bizonyíthatóan reklámozta faanyag kereskedelmi tevékenységét.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/K. § (1) bekezdés ce) pont

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a JOMA KVENT Építőipari Kft.-t, mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt
1. 500.000,- Ft – azaz ötszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
2. felszólítom, hogy a 6100/895-6/2020. számú határozatom 2. pontjában előírt zárlati intézkedést tartsa be.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :