EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.11.20
6100/1460-5/2020
Erdély-Fa Kft
2764 Tápióbicske, Nagykátai út 89.
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : figyelmeztetés és erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció módosítására / kötelezés EUTR technikai azonosító szám hirdetésben való feltüntetésére

Megállapítások : Az Ügyfél által vezetett nyilvántartás adatai nem biztosítják egyértelműen a fatermékek nyomon követhetőségét. Az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdései szerinti, megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció és exportőri nyilatkozat hiányában az Ügyfél nem biztosította az import fatermék nyomon követhetőségét, nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását. A szállítójegy nélkül történt szállítással valamint a szállítójegyek nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. Ügyfél a hirdetésben a technikai azonosító számát nem tüntette fel.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/A. § (6); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/F. § (1); EUTR Korm.r. 2.§ (2);

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az ERDÉLY-FA Építőanyag-forgalmazó és Szolgáltató Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem;
2. 100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
3. Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat a tevékenységi körök tekintetében az alábbiak szerint módosítsa
a. egészítse ki az Ügyfél által ténylegesen végzett fűrészáru, illetve egyéb fatermék kiskereskedelmi értékesítéséhez kapcsolódó tevékenységi körökkel, illetve
b. amennyiben a továbbiakban nem kíván tűzifa kereskedelmi tevékenységet végezni, akkor az erre vonatkozó tevékenységi köröket törölje,
határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 8 napon belül, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.
4. Az Ügyfelet kötelezem, hogy a fatermékkel kapcsolatos faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó értékesítési tevékenységét reklámozó honlapján (www.erdelyfa.hu) határozatom kézhezvételét követő 8 napon belül tüntesse fel az EUTR technikai azonosító számát és egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :