EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.08.12
6100/775-3/2020
Kiss Erik
8471 Nemeshany, Petőfi u. 41
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztrációra

Megállapítások : Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében előírtaknak. Az Ügyfél nem küldte meg az előírás szerinti, erdei faválasztékainak 2020. év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR rendelet 5. cikk; EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); Evt. 90/F. § (1); EUTR FMr. 2-4. §; 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Kiss Erik egyéni vállalkozó-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 150.000,- Ft – azaz százötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget oly módon, hogy a FELIR regisztrációját módosítsa faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenység felvételével, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: