EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.04.17
6100/120-7/2020.
NOK Hungary Kft.
1083 Budapest, Baross u. 103. fszt.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermék elkobzása 

Megállapítások :  Az Ügyfél telephelyén nem állt rendelkezésre a telephelyen tárolt faanyag vonatkozásában vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti naprakész dokumentációs rendszer (nyilvántartások), valamint az üzleti év első napjára vonatkozó  erdei faválasztékok nyitó készlete fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban. Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ügyfél nem biztosította az import fatermék nyomon követhetőségét. Az Ügyfél illegális fakitermelésből származó vagy az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek nem megfelelő faterméket hozott forgalomba.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR FMr. 2-4. §; EUTR Korm. r. 3. § (2); Evt. 90/A. § (2) és (3); Evt. 90/A. § (6) ; EUTR r. 4. cikk (1)  és az Evt. 90/A. § (1);

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a NOK Hungary Kft.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 200.000,- Ft – azaz Kétszáz-ezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/120-1/2020. számú jegyzőkönyv és az annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján 1214 Budapest, Meggyfa utca 2/A szám alatti telephelyen zár alá vett 13,3 m3 akác fafajú 19 db zsákos tűzifa, valamint 2,9 m3  nyugati ostorfa fafajú tűzifa  elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban