EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.02.14
6100/61-1/2020.
Timber 2019 Bt.
2900 Komárom, Ácsi út 20
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása

Megállapítások: Ügyfél nem rendelkezik az általa vásárolt és értékesített fatermékekről, ill. azok eladóiról és vevőiről nyilvántartással (dokumentációs rendszer), holott több személynek is értékesített faanyagot.  Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait), valamint az erdei faválasztékok 2019 év első napja szerinti nyitó készletét fafajonként, választékonként, továbbá az Ügyfél telephelyén tárolt, más tulajdonában álló fatermék nem voltak elkülönítetten, azonosítható módon nyilvántartva. Az Ügyfél nem vezet az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről nyilvántartást, ezzel megszegte a szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A hatóság nyilvántartása alapján  az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy használatát.  Az Ügyfél nem alkalmaz szállítójegyet. Az Ügyfél nem alkalmazott tűzifavásárlói tájékoztatót.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6) , az EUTR Korm.r. 3. § (2) bekezdése és az EUTR FMr. 8. § (3) és (4) bekezdése, EUTR FMr. 7. § (2) , EUTR FMr. 7. § (3) , Evt. 90. § (1) és EUTR FMr. 2-4. §, EUTR FMr. 4. § (1) 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Timber 2019 Bt.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. figyelmeztetésben részesítem;
 2. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
a)  a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig,
b)  erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig, valamint
c)    az Ügyfél erdei faválasztékai jelen végzés kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásától számított 45 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -