EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.07.15
6100/317-32/2020
Pózvék és Társa Kft
8773 Kacorlak, Zrínyi Miklós út 18.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció módosítására / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása / bevétel elkobzása

Megállapítások : Ügyfél elmulasztotta a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomon követhetősége érdekében meghatározott kötelezettségét. Az üzleti év első napjára vonatkozó nyitó készlet hiányos adattartalommal került rögzítésre. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának haladéktalan bejelentésére vonatkozó  kötelezettség teljesítését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségét.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 7. § (3); EUTR FMr. 2-4. ; Evt. 90/A. § (7) bekezdés a)  és e) 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Pózvék és Társa Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 400.000,- Ft – azaz négyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Felszólítom, hogy EUTR nyilvántartásba bejelentett adataiban bekövetkezett változást határozatom véglegessé válását követően 8 napon belül jelentse be olyan módon, hogy abból a faanyag kereskedelmi lánc részét képezően ténylegesen végzett faanyag kereskedelmi tevékenységének helyszínéül szolgáló magyarországi telephelyei, így a 8808 Nagykanizsa, Magyar u. 187. házszám alatti telephely is egyértelműen beazonosíthatóak legyenek.
3. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom a határozatom véglegessé válásának napjától számított 30 napra.
4. Elrendelem az Ozmánbük 1 C erdőrészletben elvégzett fakitermelésre vonatkozó bejelentésben megadott mennyiségeken felül, az Ügyfél által az Ozmánbük 1 C erdőrészletből eladott, illegális eredetűnek minősülő 120,243 m3 kocsánytalan tölgy rönk és 37 m3 kocsánytalan tölgy tűzifa értékesítéséből származó bevétel, azaz 9.945.548,- Ft – azaz kilencmillió-kilencszáznegyvenötezer-ötszáznegyvennyolc forint – elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban :