EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.05.28
6100/178-9/2020
dr.Esküdt Béla
7668 Keszü, Petőfi utca 129
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások : Az Ügyfél nem küldte meg az általa vásárolt, előállított és értékesített fatermékekről, a fatermékek eladóiról és vevőiről vezetett, jogszabályban előírt nyilvántartását (dokumentációs rendszer), ezáltal nem biztosította a fatermék nyomon követhetőségét. Ügyfél  nem küldte meg az EUTR rendelet 4. cikk (2) bekezdése szerinti, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (DDS) dokumentációját (leírását, másolatát). Kellő gondosság elvén alapuló rendszer (DDS) hiányában az Ügyfél az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelést és 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti kockázatcsökkentést sem végzett, ill. azt nem dokumentálta. Az Ügyfél nem küldte meg az előírás szerinti, erdei faválasztékainak 2020. év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban, illetve nem is nyilatkozott azzal kapcsolatban.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/A. § (6); EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a); EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c); EUTR FMr. 8. § (3) 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva dr. Esküdt Bélát  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban : -