EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.03.27
6100/27-3/2020.
Takács Ferenc
8900 Zalaegerszeg, Forrás utca 27.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt, fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása 

Megállapítások : Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások nem felelnek meg az EUTR rendelet 5. cikkében előírtaknak. A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait). A hatóság nyilvántartása alapján  az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy használatát. Az Ügyfél a helyszíni ellenőrzés során nem tudta bemutatni a szállítmányhoz kiállított szigorú számadású szállítójegyet. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR rendelet 5. cikk; EUTR Korm.r. 3.§ (2); EUTR FMr. 7. § (3) ; Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Takács Ferenc egyéni vállalkozó-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 250.000,- Ft – azaz kettőszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom az
o erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig,  de legalább határozatom véglegessé válásától számított 60 napra.
3. A 4300/1581-2/2019. iktatószámú jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti végzéssel hozott ideiglenes biztosítási intézkedés – azaz mindösszesen 4,88 tömör m3 tűzifa zár alá vétele – jelen határozatom véglegessé válásával hatályát veszti.

Jogorvoslati eljárás folyamatban