EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.02.10
4300/1607-6/2019.
Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.-t
2800 Tatabánya, Dózsakert utca 63
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: korrekciós intézkedések megtételére felszólítás faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt

Megállapítások: Ügyfél az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelését és c) pontja szerinti kockázat csökkentést nem  kellő körültekintéssel hajtotta végre, ezzel az Ügyfél megsértette a nyomonkövethetőségre előírt kötelezettségeket. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A fogyasztók részére tűzifa vásárlói tájékoztató nem került  átadásra, ezzel az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és c), EUTR FMr. 2-4. §, EUTR FMr. 4. § (1) 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt
1. a határozatom indokoló részében feltárt hiba, hiányosság megszüntetésére alkalmas korrekciós intézkedések megtételére szólítom fel:
a) ennek keretében kötelezem
i. az ellenőrzés megállapításánál kifejtett hiányosságok, hibák jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási-, nyomonkövetési- és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére, továbbá
ii. az Ügyfél kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének, illetve nyomon követhetőségi eljárásához kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: DDS) ezen intézkedésekkel történő kiegészítésére;
b) azzal, hogy a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéseiről, a vonatkozó dokumentumok másolatban való megküldésével jelen határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül köteles hatóságomat értesíteni.

 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -