EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.09.04
6100/666-4/2020
Fanyarka Erdészeti Kft
6114 Bugacpusztaháza, Pásztor utca 17
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés DDS aktualizálásra 

Megállapítások : A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél megszegte a  kellő gondosság elvén alapuló rendszer (DDS) létrehozására és fenntartására vonatkozó kötelezettséget. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés :  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR rendelet 4. cikk (3); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Fanyarka Erdészeti Kft.-t(a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül az Ügyfél által alkalmazott, a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerét (továbbiakban: DDS) a hatályos jogszabályoknak megfelelően aktualizálja, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban : -