EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.05.04
6100/413/2020
Napkori Erdőgazdák Zrt
4552 Napkor, Kállói u. 58
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : regisztrációra kötelezés 

Megállapítások : Ügyfél elmulasztott a bejelentési kötelezettségét.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/F. § (1) ;

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a „Napkori Erdőgazdák” zRt.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. kötelezem, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.
2. Az Ügyfél saját erdőgazdálkodási tevékenysége körén kívül eső fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom az 1. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám megszerzéséig.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :  -