EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.08.14
6100/980-2/2020
NETWOOD Bt
7400 Kaposvár, Németh István fasor 51.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság kiszabása bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt / ismételt kötelezés regisztrációra

Megállapítások : Ügyfél  nem tett eleget az Evt. 90/F. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének.

Megsértett jogszabályi rendelkezés Evt. 90/F. § (1)

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a „NETWOOD” Bt.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
2. kötelezem, hogy a 6100/980-1/2020. számú határozatom rendelkező részében közölt bejelentési kötelezettségének jelen határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban : -