EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.06.10
6100/365-2/2020
KRONOSPAN-MOFA Hungary Faroslemezgyártó Kft
7700 Mohács, Budapesti országút 72.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / feltárt hiányosságok megszüntetésé-re kötelezés

Megállapítások : Az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében az import fatermék szállítására előírt rendelkezéseket. Az Ügyfél által vezetett nyilvántartás adatai nem biztosítják egyértelműen a fatermékek nyomon követhetőségét. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/A. § (2) és (3); Evt. 90/A. § (6);

Döntés rendelkez ő része : MOFA Hungary Farostlemezgyártó Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1.    600.000,- Ft – azaz hatszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem, továbbá
2.    a feltárt – jelen határozat indokoló rész 2. pontjában részletezett – hiányosságok megszüntetésére kötelezem azzal, hogy a hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéséről jelen határozatom véglegessé válását követő 15 napon belül köteles értesíteni az erdészeti hatóságot.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :