EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.06.03
6100/404-3/2020
ÉSZAKERDŐ Erdőgazdálkodási Zrt.
3525 Miskolc, Deák Ferenc tér 1
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : korrekciós intézkedések megtételére felszólítás faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt

Megállapítások : A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.  Tűzifa fogyasztónak történő értékesítése során az Ügyfél a szállítójegyeken – arra alkalmas rovat hiányában –  nem dokumentálta, hogy adott-e át a fogyasztónak tűzifa vásárlói tájékoztatót.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR FMr. 2-4. §; EUTR FMr. 4. § (1) ; 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaságot  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére alkalmas korrekciós intézkedések megtételére szólítom fel:
o ennek keretében kötelezem
i. az ellenőrzés megállapításainál felsorolt hiányosságok és hibák jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási-, nyomonkövetési- és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére, továbbá
ii. az Ügyfél kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének, illetve nyomon követhetőségi eljárásához kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: DDS) ezen intézkedésekkel történő kiegészítésére;
o  azzal, hogy a hiba, hiányosság megszüntetése érdekében tett intézkedéséről, a vonatkozó dokumentumok másolatban való megküldésével jelen határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül köteles értesíteni.

Jogorvoslati eljárás folyamatban : -