EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.07.07
6100/1607-2/2021
Raicu Cristinel
Jud. Arad, Pecica, Str. 403 Nr. 10
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: fatermék elkobzása 

Megállapítások: Az Ügyfél megsértette az import fatermék szállítására előírt rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Raicu Cristinel  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/1607-1/2021. számú jegyzőkönyv 2. számú melléklete alapján 6821 Székkutas, I. kerület 75. címen zár alá vett 5,15 m3 kemény lombos konyhakész tűzifa elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: