EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.06.12
6100/14725-13/2021
Kefag Zrt
6000 Kecskemét, József Attila utca 2
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt

Megállapítások: A szállítójegyek nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR FMr. 2-4. §, EUTR FMr. 10. § és EUTR vhr. 9-11. §; 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: