EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.06.04
6100/15419-3/2021
Trans-Gate Kft
4624 Tiszabezdéd, 087/26. hrsz
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés DDS létrehozására

Megállapítások: Az Ügyfél által vezetett nyilvántartás adatai nem biztosítják egyértelműen a fatermékek nyomon követhetőségét. Az Ügyfél sem a 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelést, sem a c) pontja szerinti kockázatcsökkentést nem végzett, illetve azt nem dokumentálta. Az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdései szerinti exportőri nyilatkozat hiányában az Ügyfél nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását, ezzel az Ügyfél megszegte az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti kötelezettségét. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Trans-Gate Kft.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    500.000,- Ft – azaz ötszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül teljeskörűen hozza létre a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerét (továbbiakban: DDS), egyidejűleg annak megtörténtéről értesítse hatóságomat.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: