EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.06.01
6100/13624-11/2021
ZÁMBÓ-TRANS Kft
4700 Mátészalka, 992/6 hrsz
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés adatváltozás bejelentési kötelezettség teljesítésére

Megállapítások: Kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásához kapcsolódó naprakész dokumentációs rendszer hiányában az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre előírt kötelezettségeket. Az Ügyfél nem küldte meg az előírás szerinti, erdei faválasztékainak 2021. év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 7. § (3);  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/F. § (4); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a ZÁMBÓ-TRANS Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    200.000,- Ft – azaz kétszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során a tevékenységi hely és a tevékenységi kör tekintetében megadott adatokat érintő az alábbiak szerint megállapított változásokat jelentse be határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 30 napon belül.
A)    A nyilvántartásban az Ügyfél tevékenységi helyeként Mátészalka 992/4 helyrajzi szám szerepel, holott az Ügyfél nyilatkozata szerint tevékenységét kizárólag Mátészalka 992/6 helyrajzi szám alatt található telephelyen végzi.
B)    A nyilvántartásban az Ügyfél által végzett fatermékkel kapcsolatos tevékenységként Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem szerepel, holott az Ügyfél nyilatkozata szerint erdei faválasztékok kereskedelmével is foglalkozik.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: