EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.05.20
6100/13650-4/2021
Dorbafa Kft
4234 Szakoly, Rákóczi út 1.
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció módosítására

Megállapítások: Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/F. § (1); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Dorbafa Kft.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    150.000,- Ft – azaz százötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat az alábbiak szerint módosítsa
a.    egészítse ki az Ügyfél által ténylegesen végzett erdei faválaszték (faapríték) nagykereskedelmi értékesítéséhez kapcsolódó tevékenységi körrel, illetve 
b.    amennyiben az adatszolgáltatásában megjelölt 4234 Szakoly, Balkányi u. 66. szám alatti telephelyen is végez faanyag kereskedelmi tevékenységet, akkor ezen telephely adatait, valamint az ott végzett fatermékekkel kapcsolatos munkákra vonatkozó tevékenységi köröket is adja meg, 
             határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 8 napon belül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: