EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.05.10.
6100/1358-2/2022
Holló József Márton
3183 Karancskeszi, Fő út 47
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: fatermék elkobzása / kötelezés regisztrációra /

Megállapítások: Az ellenőrzött fatermék legális eredetét Ügyfél nem tudta igazolni az ellátási láncban, ezzel megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (7) a) és e); Evt. 90/F. § (1); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Holló József Márton (a továbbiakban: Ügyfél) egyéni vállalkozó, mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben 
1.    elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/1358-1/2022. iktatószámú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján 3183 Karancskeszi 0466/10 hrsz.-ú ingatlanonalatt zár alá vett 28,67 m3 akác fafajú ipari fa (tűzifa) elkobzását. 
2.    Kötelezem az Ügyfelet, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítse hatóságomat. 
3.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységének Magyarország területén történő végzését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, illetve reklámozását) megtiltom a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám megszerzéséig, de legalább határozatom véglegessé válása napjától számított 30 napra. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: