EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.08.31.
6100/9293-2/2022
Nyírfaerdő Kft
8885 Borsfa, Kossuth Lajos u. 126.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés/ kötelezés hiányosságok megszüntetésére

Megállapítások: A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait). A nyitó készlet felvételének elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR Korm.r. 3.§ (2);  EUTR FMr. 8. § (3); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Nyírfaerdő Kft-t                                                                          

1. figyelmeztetésben részesítem;
2. kötelezem a megállapított jogsértések rész 1. pontjában felsorolt hiányosságok és hibák jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges adatgyűjtési és nyilvántartási intézkedések megtételére, az így felállított telephelyi nyilvántartás elkészültéről szóló értesítés hatóságomhoz történő megküldésére határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 30 napon belül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: