EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.08.17.
6100/9620-9/2022.
Lácz László egyéni vállalkozó
4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4-6. 5. em. 3. ajtó
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / 

Megállapítások: Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti, a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomonkövethetősége érdekében meghatározott kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelésre és c) pontja szerinti kockázat csökkentésre  vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6);  EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Lácz Lászlót     1. 150.000,- Ft – azaz százötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.                                                                     2. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (továbbiakban: DDS) teljes körű létrehozásáig, megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig, de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 30 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: