EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.05.10.
6100/1366-5/2022
Cseh László
8946 Baktüttös, Rákóczi utca 147
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: fatermék elkobzása 

Megállapítások: Az ellenőrzött fatermék legális eredetét Ügyfél nem tudta igazolni az ellátási láncban, ezzel megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (7) a) és e);

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Cseh Lászlóval  (a továbbiakban: Ügyfél) mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben elrendelem a tulajdonát képező, a 6100/1366-1/2022. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján Zalaegerszeg, Botfa utca 37. szám alatt zár alá vett 3,8 m3 cser, gyertyán, kocsánytalan tölgy, bükk fafajú konyhakész tűzifa elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: