EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.11.02.
6100/24183-5/2021
Tugya Gábor Norbert
8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző utca 1. A lépcsh. 3. em. 19.a.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermék elkobzása

Megállapítások: Az Ügyfél nem alkalmaz szállítójegyet, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél illegális fakitermelésből származó vagy az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek nem megfelelő faterméket hozott forgalomba. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR r. 4. cikk (1); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Tugya Gábor Norbert-et (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    figyelmeztetésben részesítem;
2.    az Ügyfelet kötelezem, hogy amennyiben a jövőben faanyag kereskedelmi lánchoz kapcsolódó tevékenységet kíván végezni, a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének tegyen eleget, valamint erdei faválaszték szállításához kötelezendően alkalmazandó szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományt vagy nyomtatványkiállító program használatát előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz jelentsen be. 
3.    elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/24183-1/2021. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján a Zalaerdő Zrt. Korpavári rakodóján (Nagykanizsa, 0512 hrsz.) zár alá vett 2,02 m3 mézgás éger és akác fafajú tűzifa elkobzását.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: