EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.11.10.
6100/18574-4/2022
PL Linea Gold Kft
1135 Budapest, Lehel utca 48. I. em. 1
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása / bevétel elkobzása  

Megállapítások: Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. Az ellenőrzött fatermék legális eredetét Ügyfél nem igazolta az ellátási láncban, ezzel megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. A nyitó készlet felvételének elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.   

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); Evt. 90/A. § (7) a) és e); EUTR FMr. 8. § (3); Evt. 90. § (1);

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a PL Linea Gold Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél)
1.    300.000,- Ft – azaz háromszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, illetve reklámozását) megtiltom
o    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, annak megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig,
o    erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának hatóságomhoz történő bejelentéséig, valamint
o    az Ügyfél erdei faválasztékai jelen határozat kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig és a készletadatok hatóságomhoz történő beérkezéséig.
3.    Elrendelem a WSCSA4916119 sorszámú számla szerint 2 m3 tűzifa értékesítéséből származó bevétel, azaz 36.000,- Ft – harminchatezer forint – elkobzását, amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00289782-00000000 számú Előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül. 
Az átutalás megjegyzés rovatában a jelen határozat számát fel kell tüntetni.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: