EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.08.17.
6100/ 785 -3/2022
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció kiegészítésére / fatermék elkobzása - módosító határozat

Megállapítások: Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti, a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomonkövethetősége érdekében meghatározott kötelezettségét.  Az Ügyfél ezzel megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) és e) pontja szerinti nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségét, mely alapján a zár alá vett fatermék illegális fakitermelésből származónak minősül.  A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait).  A nyitó készlet nem megfelelő tartalmú rögzítésével az Ügyfél elmulasztotta az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését.  Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét.  Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését.  Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését.  A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6);  Evt. 90/A. § (7) a) és e);  EUTR Korm.r. 3.§ (2);  EUTR FMr. 8. § (3);  EUTR FMr. 7. § (2);  EUTR FMr. 7. § (3);  Evt. 90/F. § (1);   EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.; adószáma: 14605749-2-44; technikai azonosító száma: AA5904480) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplő ügyében 6100/1364-8/2021 sorszám alatt kiadott határozatomat kicseréléssel módosítom az alábbiak szerint                                                                                                               Az Ügyfelet                                                                                                                                                                                         1. 200.000,- Ft – azaz kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.                                                                       2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat egészítse ki Monor, Országút-ipartelep 4913/32 hrsz.-ú telephelye és az ott végzett tevékenység, ill. más, a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységével érintett telephelyei és az azokon végzett tevékenységek tekintetében határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül.                                                                                           3. Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/13664-1/2021. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján Monor, Országút-ipartelep 4913/32 hrsz.-ú telephelyen zár alá vett 146,7 m3 fehér akác, tövises lepényfa, hazai nyár (fafajcsoport), csertölgy fafajú tűzifa elkobzását.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: