EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.07.12.
6100/8770-12/2022
Zsigár Sándor
7212 Kocsola, Dombóvári u. 36
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: fatermék elkobzása 

Megállapítások: Az ellenőrzött fatermék legális eredetét Ügyfél nem tudta igazolni az ellátási láncban, ezzel megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (7) a) és e); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Zsigár Sándorral (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/8770-1/2020. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján 7212 Kocsola, Dombóvári u. 2/B címen zár alá vett 10 m3 akác fafajú méteres tűzifa elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: