EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.04.19.
6100/5913-3/2022
Molnár István
8866 Becsehely, Táncsics Mihály u. 41
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: fatermék elkobzása

Megállapítások: Az ellenőrzött fatermék legális eredetét Ügyfél nem tudta igazolni az ellátási láncban, ezzel megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (7) a) és e); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Molnár István  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/5913-1/2022. iktatószámú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján a Zalaerdő Zrt. Korpavári rakodóján zár alá vett 1,67 m3 hárs fafajú (kuglizott tűzifa) elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: