EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.05.13.
6100/1562-4/2022  
Magyarplan Kft    
7570 Barcs, Belterület 521/4. hrsz
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 4. cikk (2) bekezdése és 6. cikk (1) bekezdés a) - c) pontjai szerinti kötelezettségét. Az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdései szerinti megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció és exportőri nyilatkozat hiányában az Ügyfél nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását, ezzel az Ügyfél megszegte az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti kötelezettségét.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 4. cikk (2) bekezdése és 6. cikk (1) bekezdés a) - c); Evt. 90/A. § (6); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a MAGYARPLAN Kft.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    450.000,- Ft – azaz négyszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül teljeskörűen hozza létre a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerét (továbbiakban: DDS), egyidejűleg annak megtörténtéről értesítse hatóságomat.
3.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom a 2. pont teljesüléséig, de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 30 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: