EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.05.13.
6100/1528-4/2022
Manhattan Plusz Kft
1213 Budapest, Páfrányos út 29
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: bevétel elkobzása / erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt

Megállapítások: Az ellenőrzött fatermék legális eredetét Ügyfél nem tudta igazolni az ellátási láncban, ezzel megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. Ügyfél megsértette a zárlati intézkedést azzal, hogy a felfüggesztése hatálya alatt bizonyíthatóan végzett faanyag kereskedelmi lánccal, fatermékekkel kapcsolatos tevékenységet. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (7) a) és e); Evt. 90/K. § (1) ce); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Manhattan Plus Korlátolt Felelősségű Társasággal  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben 
1.    elrendelem a WRCSA 1144664, WRCSA 1144669 és WRCSA 1144676 számú számlák szerinti összesen 586,56 tonna RUF Brikett értékesítéséből származó nettó bevétel, azaz 29.914.560,- Ft – azaz huszonkilencmillió-kilencszáztizennégyezer-ötszázhatvan forint – elkobzását, amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00289782-00000000 számú Előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül. Az átutalás megjegyzés rovatában a jelen határozat számát fel kell tüntetni.
2.    50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: