EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.02.22.
6100/4813-1/2022
Timár János Zsolt
3815 Abaújlak, Fő utca 49.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt és kötelezés DDS hiányosságok megszüntetésére 

Megállapítások: Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelésre és c) pontja szerinti kockázat csökkentésre  vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c); EUTR FMr. 2-4. §, EUTR FMr. 10. §; 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Timár János Zsolt (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    figyelmeztetésben részesítem. 
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül az Indokoló rész II. Megállapított jogsértések 2. pont szerinti hiányosságokat szüntesse meg,  a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerét (továbbiakban: DDS) javítsa ki, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítse hatóságomat.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: