EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.01.10.
6100/19334-7/2021
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermék elkobzása / fatermék forgalomba hozatalának tilalma

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti, a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomon követhetősége érdekében meghatározott kötelezettségét. Az Ügyfél nem küldte meg az előírás szerinti, erdei faválasztékainak 2021. év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét, mely alapján az ellenőrzés alá vont/zár alá vett fatermék illegális fakitermelésből származónak minősül. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 8. § (3); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/A. § (7) a) és e); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Elrendelem az Ügyfél nyilatkozata szerinti, a faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásába bejelentett 7400 Kaposvár, zártkert 21314 helyrajzi számú – melynek természetbeni címe 7400 Kaposvár, Fenyves u. 56/D. – telephelyén található, a saját tulajdonát képező, 816,5 m3 rönk helybenhagyással történő elkobzását.
3.    Megtiltom az Ügyfél 7400 Kaposvár, zártkert 21314 helyrajzi számú telephelyén található a nyilatkozata szerint, a tulajdonát képező, 1063 m3 gally forgalomba hozatalát.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: