EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.09.22.
6100/13121-5/2022
Negundo Kft
7391 Kishajmás, Kossuth L. utca 4
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt és kötelezés hiányosságok megszüntetésére,  DDS kiegészítésére 

Megállapítások: Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 4. cikk (2) bekezdése és 6. cikk (1) bekezdés a) - c) pontjai szerinti kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.  

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR r. 4. cikk (2) bekezdése és 6. cikk (1) bekezdés a) - c); EUTR FMr. 7. § (3); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.;  

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Negundo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Kötelezem az Ügyfelet
o    az indokoló rész II. Megállapított jogsértések 1. és 2. pontjaiban felsorolt hiányosságok és hibák jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási, nyomon követési és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére, továbbá
o    az Ügyfél által megküldött DDS szabályzat ezen intézkedésekkel történő kiegészítésére és az erről szóló értesítés hatóságomhoz történő beküldésére a határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 30 napon belül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: