EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.08.01.
6100/12216-10/2022
Tóth István egyéni vállalkozó
3903 Bekecs, Táncsics Mihály út 61;
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermék elkobzása

Megállapítások: Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti, a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomonkövethetősége érdekében meghatározott kötelezettségét. Az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdései szerinti megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció és exportőri nyilatkozat hiányában az Ügyfél nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását, ezzel az Ügyfél megszegte az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti kötelezettségét. A nyitó készlet felvételének elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését.  Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését.  A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.  Tűzifa értékesítése során fogyasztók részére nem került ádadásra tűzifa vásárlói tájékoztató, ezzel az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6);  EUTR FMr. 8. § (3);  EUTR FMr. 7. § (2);   EUTR FMr. 7. § (3); EUTR FMr. 2-4. §.;  EUTR FMr. 4. § (1); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Tóth István egyéni vállalkozót

1. 100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.                                                                               2. Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/12216-7/2022. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján  zár alá vett 53,1 m3 kemény lombos tűzifa elkobzását.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: