EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.10.03.
6100/19644-7/2022
Linvest Kft
1223 Budapest, Rózsakert u. 61
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció kiegészítésére 

Megállapítások: A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait). Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. A nyitó készlet nem megfelelő tartalmú rögzítésével az Ügyfél elmulasztotta az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (4) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél által megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg a jogszabályban előírtaknak. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR Korm.r. 3.§ (2); Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 8. § (3); Evt. 90/F. § (4); EUTR FMr. 7. § (2); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a LINVEST Kft.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy a nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokban bekövetkezett változásokat a ténylegesen végzett tevékenységei tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (4) bekezdése szerint jelentse be, melynek keretében adja meg az Ügyfél által – az adatszolgáltatásában megküldött számlák tanúsága szerint – ténylegesen végzett tűzifa értékesítéséhez kapcsolódó tevékenységi körét határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: