EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.06.21.
6100/5894-3/2022
Erdőbényei EBT
3932 Erdőbénye, Mátyás Király út 52
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: hibák, hiányosságok megszüntetésére történő felszólítás faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások: Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelésre és c) pontja szerinti kockázat csökkentésre  vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Erdőbényei Erdőbirtokossági Társulat-ot (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére szólítom fel, ennek keretében kötelezem 
-    a megállapított jogsértések részben felsorolt hiányosságok és hibák jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási-, nyomonkövetési- és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére, továbbá
-    az Ügyfél által megküldött DDS szabályzat ezen intézkedésekkel történő kiegészítésére és az erről szóló értesítés hatóságomhoz történő beküldésére
határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 30 napon belül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: